نجابت با اشاره به طرح حمایت مالی از افشاگران فساد:

به دنبال اختصاص مشوق های مالی برای افشاکنندگان فساد هستیم

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یک ماه و نیم آینده از کمیسیون قضایی به صحن ارائه می شود، گفت: با تدوین و تصویب این طرح به طور مشخص دنبال اختصاص مشوق های مالی برای افشاکنندگان فساد هستیم تا ظرفیتی ایجاد شود که افراد برای سوت زنی یا اعلام فساد انگیزه داشته باشند.

خانه ملت؛ روح‌اله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در توضیح این طرح، گفت: هدف مهم مجلس از تدوین این طرح جلب مشارکت های مردمی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است.

وی ادامه داد: قوای مختلف باید در مبارزه با فساد به وظایف خود به درستی عمل کنند، البته قوه قضائیه در نوک پیکان مبارزه قرار داشته و اقدامات موثر و مثبتی در این ارتباط انجام داده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم افزود: هر چند سازمان بازرسی کل کشور سامانه ای را در این ارتباط طراحی کرده تا مرجعی برای افرادی باشد که فساد را به قوه قضائیه گزارش می کنند اما ممکن است با بخشنامه و آئین نامه های این چنینی در مبارزه با فساد به نتیجه مطلوب نرسیم بنابراین با تدوین طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، به طور مشخص دنبال اختصاص مشوق های مالی برای افشاکنندگان فساد هستیم تا ظرفیتی ایجاد شود که افراد برای سوت زنی یا اعلام فساد انگیزه داشته باشند.

نجابت یادآور شد: یک فوریت این طرح در نشست هفته گذشته مجلس تصویب شد و حداکثر طی یک ماه و نیم آینده باید از کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی ارائه شود تا در دستور کار صحن قرار گیرد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده