کریمی قدوسی:

اتمام بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس

عضو کمیسین تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی در صحن به هیئت رئیسه ارسال شده است.

خبرگزاری خانه ملت؛ جواد کریمی قدوسی در تشریح جزئیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس گفت: تحول در آئین نامه داخلی ضرورتی است که بایستی مجلس به آن توجه کند تا متناسب با شرایط امروز جامعه کارآمدی خود را افزایش دهد.

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس ادامه داد: یکی از مبانی بازنگری در آئین نامه داخلی مجلس بحث اصلاح نظام رای گیری در داخل مجلس است زیرا نظام رای گیری باعث به حاشیه رفتن کار کارشناسی می شود به گونه ای که تقاضا ی نمایندگان برای اعمال نظر شخصی افزایش می یابد.

وی بیان کرد: کمیسیون طرح دیگری را در زمنیه اصلاح موادی از آیین نامه داخلی در نحوه بررسی طرح ها و لوایح تهیه کرد که بر اساس آن اگر کلیات طرح یا لایحه ای در صحن رای می آورد مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای بررسی کارشناسی به کمیسیون تخصصی می‌رفت، ضمن این که هرکدام از نمایندگان می‌توانند پیشنهاد خودشان را بدهند تا در صورت تصویب توسط کمیسیون، به لایحه اضافه شود.

کریمی قدوسی ادامه داد: وقتی لایحه به این شکل در صحن مجلس بررسی شود پیشنهادات بر اساس اولویت تعیین شده از سوی کمیسیون مطرح می شود که در نتیجه روند قانونگذاری با کارشناسی، سرعت بیشتری می‌گیرد. موارد ذکر شده اساس بازنگری در آئین داخلی مجلس است که مقررات مربوط به حوزه نظارت، طرح سوال، تذکر،تحقیق و تفحص و استیضاح را شامل می‌شود.

عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تاکید کرد: اگر ابزار قانونی نمایندگان در رفع مشکلات موثر نیست، مربوط به ضعف آیین نامه داخلی مجلس است، بر این اساس در حوزه نظارتی مجلس باید آئین نامه داخلی مجلس بازنگری صورت گیرد. در این راستا طرحی درباره شفافیت آرا در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصویب و به هیئت رئیسه ارسال شد تا ظرف دو الی سه هفته آینده در دستور کار صحن قرار بگیرد.

بررسی طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هفته آینده

وی ادامه داد: طرح دیگر مجلس اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود که این طرح نیز تجدید نظر و تکمیل شد. در هفته آینده این ط رح نیز در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار می‌گیرد.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: این چهار بسته ای است که در کمیسیون تهیه کرده ایم لذا نمایندگان باید وقت گذاشته تا ورود موثری بر اساس سیاست های ابلاغی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری برای کارآمدی نظام قانونگذاری داشته باشند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده