با موافقت نمایندگان:

افزایش حقوق ها در بودجه بر مبنای رعایت عدالت تعیین شد

نمایندگان افزایش حقوق ها را در بودجه بر مبنای رعایت عدالت تعیین کردند.

خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آذر) با بند 6 تبصره 1 ماده واحده طرح احکام کلی بودجه 1400 موافقت کردند.

براساس بند 6، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده