بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 31. بودجه بخش فناوری نانو

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به ارزیابی بودجه بخش فناوری نانو در سال آینده پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 31. بودجه بخش فناوری نانو» آورده است؛ فناوری نانو یکی از فناوری‌های کلیدی است که می‌تواند تأثیر شگرفی در اقتصاد جوامع داشته باشد و توجه به آن در کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال توسعه روز‌به‌روز در حال افزایش است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اعتبارات بخش فناوری نانو در لایحه بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قوانین بودجه سال‌های قبل براساس برنامه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با فناوری نانو،‌ آمده است؛ بررسی اعتبارات به تفکیک دستگاه ـ برنامه، دستگاه‌‌های اصلی و سایر دستگاه‌‌های مرتبط با فناوری نانو بررسی شد. بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی و دیگر دستگاه‌های فعال در این بخش نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش فناوری نانو در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، حدود 15/2 درصد افزایش یافته است و به حدود 826 میلیارد ریال رسیده است. اعتبارات پیش‌بینی شده برای «ستاد توسعه فناوری نانو» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 1399، رشد 13 درصدی دارد و در حدود 722 میلیارد ریال است. حدود 87 درصد اعتبارات بخش فناوری نانو به ستاد فناوری نانو اختصاص دارد. از نظر برنامه و فعالیت، حدود 751 میلیارد ریال (91 درصد) از اعتبارات لایحه بودجه 1400 به فعالیت‌‌های برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو و مبلغی حدود 49 میلیارد ریال برای فعالیت‌های برنامه پژوهش‌های کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (حدود 6 درصد) و همچنین اعتباری در حدود 26 میلیارد ریال برای توسعه و گسترش علوم پزشکی (حدود 3 درصد) در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در مجموع بررسی اعتبارات مصوب برای توسعه فناوری نانو نشان از روند اسمی رو به رشد سرمایه‌گذاری دولت در توسعه این فناوری در سال‌های اخیر دارد اما با توجه به نرخ تورم سالانه، روند ارزش واقعی اعتبارات مصوب برای توسعه فناوری نانو کاهشی بوده است این در حالی است که به ‌منظور دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 کشور برتر فناوری نانو و ارتقای مداوم این جایگاه، حمایت کافی و مستمر از این فناوری اولویت‌دار، ضروری است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی