امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و دانشگاه عالی دفاع ملی

تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه عالی دفاع ملی امروز چهارشنبه(8 بهمن) به امضای دکتر علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس و سردار احمد وحیدی رییس دانشگاه دفاع عالی ملی رسید.


برچسب ها

تفاهم نامه، دنشگاه عالی دفاع ملی، دکتر زاکانی، سردار وحیدی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش تصویری