در صحن علنی صورت گرفت ؛

موافقت مجلس با اصلاحات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاحات صورت گرفته در طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش موافقت کردند.

 خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ، 15 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش جهت تامین نظر شورای نگهبان با 184 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: در زمان تصویب طرح، در ماده ‌واحده آن آمده بود که طرح احکام قانونی حوزه ورزش، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

وی ادامه داد: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا ایرادی مبنی بر «از آنجا که مشخص نیست بی اعتباری قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» به آن وارد کرد و آن را برای بررسی مجدد به مجلس اعاده کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: طرح بعد از اعاده شدن از سوی شورای نگهبان به مجلس، در کمیسیون مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان اعمال و برای تصویب به صحن علنی تقدیم شد.

براساس ماده واحده مصوب مجلس؛ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می گردد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبار ورزش، امکانات ورزشی