عمویی مطرح کرد ؛

تاکید بر لزوم درک درست از شعار نه شرقی و نه غربی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر لزوم درک درست از شعار نه شرقی و نه غربی گفت: استقلال از دیدگاه ما یعنی نفی سلطه گری نه انزواگری، جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال انزوا و قطع رابطه با کشورها نبوده بلکه به دنبال این بوده که اجازه ندهد، دیگران با هر ایدئولوژی در شرق و غرب بر کشورمان سلطه پیدا کنند.

  خبرگزاری خانه ملت ؛ ابوالفضل عمویی با اشاره به اینکه برخی برای جوسازی در برابر ارتباط با کشورهای چین و روسیه شعار نه شرقی و نه غربی را استناد قرار می‌دهند، گفت: در این بخش یک فهم غلطی شکل گرفته و باید به این شعار دقیق‌تر نگاه کرد، شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی در سال 57 برای تاکید بر حفظ استقلال و آزادی کشورمان شکل گرفت.

وی ادامه داد: برای فهم دقیق‌تر این شعار باید فهم درستی از روابط کشورها در اوایل انقلاب داشته باشیم زیرا در آن مقطع دنیا از دو موقعیت دو قطبی بلوک شرق و بلوک غرب برخوردار بود و این دو با ایدئولوژی خود جریان سلطه را در جهان شکل می‌دادند یعنی یک جریان سلطه با محوریت واشنگتن در غرب بود و یک جریان سلطه در شرق با محوریت شوروی وجود داشت، بنابراین شعار نه غربی و نه شرقی نفی این سلطه‌گری بود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: استقلال از دیدگاه ما که یکی از بنیان‌های جمهوری اسلامی ایران است در حقیقت نفی سلطه‌گری است نه انزواگری، جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال انزوا و قطع رابطه با کشورها نبوده بلکه به دنبال این بوده که اجازه ندهد، دیگران با هر ایدئولوژی چه لیبرالیسم و کاپیتالیسم و چه کمونیسم و سوسیالیسم بر کشور سلطه پیدا کنند.

عمویی تصریح کرد: براین اساس با فروپاشی شوروی سابق ایدئولوژی کمونیسم به حاشیه رفت و اکنون ما با سلطه‌گری از جانب شرق مواجه نیستیم، در واقع کشورهای حوزه شرق مانند روسیه و چین امروز به دنبال سلطه نیستند بلکه به عنوان یک کشور به دنبال ارتباط مبتنی بر احترام متقابل هستند، بنابراین روابط با روسیه و چین را مبتنی بر احترام متقابل می‌دانم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: کل روابط ایران در حوزه سیاست خارجی براساس تامین منافع ملی و استقلال شکل گرفته و پیش می‌رود، بنابراین ما با هر کشوری که داعیه سلطه‌گری داشته باشد، نمی‌توانیم ارتباط مبتنی بر احترام متقابل داشته باشیم. با مرور خواسته‌های پمپئو از کشورمان مشخص است، رابطه ای که آمریکا از ایران طلب می‌کند در واقع نافی همان شعار نه شرقی و نه غربی است و ارتباط مبتنی بر سلطه را می‌خواهد.

وی ادامه داد: آنها با وجود اینکه ایران تمام تعهدات خود را نسبت به برجام انجام داده اما به صورت غیرمنطقی می‌خواهند که ابتدا ما به توافقات هسته‌ای بازگردیم و بعد آنها و این یعنی زیاده‌خواهی و اعمال سلطه و یقینا نافی شعار نه شرقی و نه غربی است. همچنان در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب مهم‌ترین شعار ما در عرصه سیاست خارجی همان شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی و داشتن روابط مبتنی بر احترام متقابل و حفظ منافع ملی است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: باید این شعار را درک کرد و فهم به روز از آن داشت و براین اساس اکنون می‌توان نگاه مثبتی به ارتباط با کشورهایی همچون روسیه و چین داشت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تقویت دیپلماسی، روابط ایران و روسیه، روسیه، سیاست های روسیه، پیامدهای عملکرد چین