خبر

مسیر شما: اخبار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی

نمایندگان مردم در خانه ملت؛ دولت را مجاز کردند تا از طریق فروش سهام و دارایی های مالی به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

  خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر