در صحن علنی صورت گرفت ؛

توزیع ۱۲ درصدی عوارض ارزش افزوده استان تهران در مناطق روستایی و عشایری این استان

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف کردند که درآمدهای حاصل از اخذ عوارض ارزش افزوده شهرستان های تهران به چه نحوی بین شهر تهران و نقاط روستایی و عشایری آن توزیع شود.

  خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف های بند (د) تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.

براساس ردیف1 این بند؛ متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

در ردیف2 آمده است؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه ای واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.

- سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.

- واحدهای تولیدی و صنایع و معادن و کارخانجات مکلف هستند که حساب های بانکی خود را در شهرستان های محل احداث ایجاد و قراردادهای خود را همان شهرستان ها منعقد کرده و مالیات و عوارض ارزش افزوده را در همان استان پرداخت کنند.

-مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان و جمعیت کشور، به حساب استان ذی ربط واریز می شود.

همچنین بر اساس ردیف 3؛ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود./

پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارزش افزوده، بنگاه های تولیدی، تعرفه های مالیاتی، عشایر، مالیات واحدهای تولیدی