حاجی دلیگانی مطرح کرد ؛

اصلاح آیین نامه داخلی مجلس باید بر پایه رفع اشکلات حوزه نظارتی باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:اصلاح آیین نامه داخلی مجلس باید بر پایه رفع اشکلات حوزه نظارتی و توجه به جنبه های قانوگذاری باشد.

  خبرگزاری خانه ملت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: در اوایل آغاز به کار مجلس یازدهم کارگروهی زیر نظر رئیس مجلس تشکیل شد تا از طریق بازنگری در آیین نامه داخلی بحث تحول در قوه مقننه دنبال کنند.

طرح تحول مجلس به اصلاح آیین نامه بر می گردد و در این راستا گروهی زیر نظر رئیس مجلس اقداماتی انجام دادند و به جمع بندی هایی رسیدند که در اختیار کمیسیون آیین نامه قرار گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: کارگروه تحول مجلس پس از برگزاری چندین جلسه جمع بندی های خود را در اختیار کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس قرار داد و در قالب طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی به صحن ارائه شد.

وی افزود: نمایندگان معتقد بودند که بند هایی از این طرح اختیاراتشان را محدود می کند و از طرف دیگر برای تصویب به دو سوم رای نیاز داشت برای همین با آن موافقت نکردند.

حاجی دلیگانی بیان کرد: اگر به دنبال تحولی هستیم که ضمن قابل عملیاتی بودن موجب افزایشی کارآیی بیشتر مجلس شود باید نگاه اجماع گرایانه ای به این گونه موضوعات داشته باشیم.

وی تصریح کرد: رفع اشکلات حوزه نظارتی یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که باید در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به آن توجه شود و جنبه های قانون گذاری مورد بررسی قرار بگیرد./

برچسب ها

آیین نامه اجرایی، آیین نامه داخلی، آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، صحن علنی