رحمانی مطرح کرد؛

لزوم حمایت قوانین بالادستی کشور از بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار

عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن تأکید بر لزوم تغییر ذهنیت و برداشت در مورد زنان در سیاست ها و برنامه های حمایتی، به تشریح اقدامات و سیاست های کشور در حوزه حمایت از زنان و خانواده پرداخت.

  خبرگزاری خانه ملت؛  فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان در نشست مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور گفت: در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، اهمیت و جایگاه بیمه اجتماعی غیرقابل انکار است. عدالت اجتماعی هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. با روند رو به افزایش زنان سرپرست خانوار در سطح بین‌المللی و ملی و نقش زنان در تربیت فرزندان، می‌بایست برنامه‌های حمایتی بسیاری متناسب با ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها طراحی و اجرا گردد.

وی افزود: یکی از مهمترین این برنامه‌ها، بیمه اجتماعی برای حمایت از آنها در مقابل بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی و ... است. در جمهوری اسلامی ایران پرداختن به موضوع ایجاد حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه اجتماعی در قوانین و مقررات از پیشینه مناسبی برخوردار است و این روند رو به تکامل است.

نماینده مردم مشهد و کلات یادآور شد: نظام‌های بیمه اجتماعی متکی به منابع حق بیمه و مساعدت اجتماعی متکی بر درآمدهای دولتی است، نظام‌های بیمه اجتماعی عموماً افراد شاغل و خانواده‌های آنان را پوشش می‌دهد و نظام مساعدت اجتماعی از نیازمندان و افراد آسیب دیده حمایت می‌کند. علاوه بر این دو، طرح‌هایی هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخش خصوصی به وجود آمدند که خدمات و امکانات گسترده‌تری را ارائه می کنند و از طریق حق بیمه‌های پرداختی مردم تامین می‌شوند.

وی افزود: مجموعه این نظام که می‌توانند کل افراد جامعه را بر اساس میزان مشارکت و نیازمندی پوشش دهند، چارچوب اصلی نظام تامین اجتماعی چند لایه را تشکیل می دهند. با عنایت به کارکردهای مثبت نظام‌های تأمین اجتماعی چندلایه در جهان و نقش موثر آنها در پوشش کامل جمعیت، رفع هم‌پوشانی‌ها و خلاءها و پیشگیری از بروز فقر در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که نسبت به برقراری و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه با رعایت حداقل سه لایه؛ مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های مکمل اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: نظام چندلایه تأمین اجتماعی یکی از مهمترین برنامه‌های رفاهی دولت در برنامه ششم توسعه است که در حداقل سه بند (40، 41 و 42) سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر رویکرد نظام جامع و چندلایه تأمین اجتماعی تأکید شده است.

وی افزود: با توجه به حکم قانون مصوب، ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام تأمین اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، الگوی نظام تأمین اجتماعی چندلایه متناسب با شرایط و نیازهای کشورمان ارائه شده است.

رحمانی تصریح کرد: حمایت اجتماعی از پتانسیل‌های زیادی برای کاهش فقر، ارتقاء توانمندسازی اقتصادی زنان و کاهش نابرابری‌های جنسیتی برخوردار است. طرح‌های حمایت اجتماعی دسترسی زنان سرپرست خانوار به منابع مالی را تسهیل کرده و در نتیجه آنان نقش خود را به عنوان تصمیم گیرنده در خانه ارتقاء می‌دهند.

وی یادآور شد: برنامه‌های حمایت مالی، ظرفیت‌ها، نیازها و آرزوهای زنان را از نظر منابع و پیشرفت مهارت‌ها در نظر می‌گیرد و بعد از اتمام برنامه، اشتغال را ارتقاء می دهد. طرح‌های حمایت اجتماعی رویکردی یکپارچه داشته و با سایر برنامه‌های معیشت و خدمات اجتماعی ارتباط دارد.

رحمانی افزود: تغییر ذهنیت و برداشت در مورد زنان در سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، نه تنها برای محافظت از نقش زنان سرپرست خانوار به عنوان مادران و مسئولان تربیت نسل آینده، بلکه برای ارتقاء توانمندسازی اقتصادی آنها نیز لازم است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در قوانین متعددی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار پرداخته است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زنان، بسته های حمایتی زنان، فقر، فقر و بیکاری، گسترش بیکاری و فقر