نشست بررسی سامانه پایگاه رفاه ایرانیان

نشست بررسی سامانه پایگاه رفاه ایرانیان با حمدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در محل این مرکز برگزار شد.


برچسب ها

اخبار برگزیده، گزارش تصویری