چالش ها و راهکارهای کلان بخش آب در تحقق اهداف برنامه های «جهش تولید»

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای کلان بخش آب در تحقق اهداف برنامه های جهش تولید پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای کلان بخش آب در تحقق اهداف برنامه‌های جهش تولید» آورده است؛ به دلیل اثرگذاری گسترده بخش آب بر سایر بخش های اقتصادی و زیربنایی کشور، سیاستگذاری اصولی و صحیح در این بخش می تواند، تأثیر مهمی بر موضوع جهش تولید داشته باشد که جهت نیل به این امر در ابتدا باید شناخت صحیح از چالش‌های بخش آب داشت.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش‌های مهم و کلان بخش آب در ارتباط با جهش تولید مواردی چون بهره‌برداری از منابع آب بیش از ظرفیت برد آنها، تشدید پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (خشکسالی و سیل) به دلیل تغییرات اقلیم، عدم وجود سیستم پایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب، بهره‌وری نازل در تمام بخش‌های مصرف کننده با تأکید بر بخش کشاورزی، وجود طرح های نیمه تمام متعدد بخش آب به خصوص طرح های مرزی با عنایت به مشکلات تأمین اعتبارات و تشدید مناقشات آبی محلی و منطقه‌ای، عنوان شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع و چاره اندیشی در ارتباط با این چالش‌ها، راهکارهای کلانی چون بازتخصیص منابع آب در بخش های مختلف مصرف با توجه به ظرفیت برد و آب قابل برنامه ریزی، احداث، تجهیز و توسعه سیستم های پایش منابع آب و احصای بیلان آب قابل اطمینان، ارتقای بهره وری کیفی (توسعه عمودی) به جای توسعه کمّی (توسعه افقی) در کلیه بخش های مصرف آب با تأکید بر بخش کشاورزی، اصلاح و تنقیح قوانین موضوعه (اضافی، متعارض و مضر) موجود در بخش آب و تصویب قوانین مورد نیاز بخش آب با توجه به نیازها و چالش های روز بخش، حکمرانی آب با تأکید بر حسابداری و بازار آب (اقتصاد آب)، تسهیل و رفع موانع ورود بخش خصوصی به طرح های نیمه تمام و جدید بخش آب و استفاده از مزیت های سرزمینی در آمایش آبی سرزمین با تأکید بر نقش دریا را ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی