نشست تشریح سیاست های مرکز و کسب نظر و پیشنهاد از مدیران و کارشناسان دفتر مطالعات زیربنایی

نشست تشریح سیاست های مرکز و کسب نظر و پیشنهاد از مدیران و کارشناسان دفتر مطالعات زیربنایی امروز (یکشنبه 15 فروردین 1400) برگزار شد.


برچسب ها

اخبار برگزیده، گزارش تصویری