بررسی عملکرد دولت ۲. بخش حمل ونقل

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بررسی عملکرد دولت در بخش حمل ونقل پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد دولت ۲. بخش حمل‌ونقل» آورده است؛ حمل‌ونقل کشور بخش بزرگی (40 درصد) از اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای را در بین امور ده‌گانه اقتصادی در بودجه کشور به خود اختصاص داده و حدود 9 درصد از جمعیت شاغل کشور در این بخش مشغول به‌کار هستند. این آمارها نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور و ضرورت برنامه‌ریزی تخصصی، دقیق و اصولی برای آن است تا شبکه حمل‌ونقل کشور به‌صورت متوازن و بهینه توسعه یافته و اجزای مختلف آن به‌صورت یکپارچه، هماهنگ و با بیشترین بهره‌وری عمل کنند. متأسفانه، پیچیدگی‌های ذاتی مسائل حمل‌ونقلی از یک سو و برخی نگاه‌های محلی، جزءنگرانه و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری ازسوی دیگر، موجب شده که طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این بخش تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت مورد نیاز برخوردار نباشند. نتیجۀ این فرایند تصمیم‌گیری جزیره‌ای، یک شبکه حمل‌ونقل کم‌کارآمد و با بهره‌وری پایین است که سالیانه خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل و از فرصت‌های سودآوری فراوانی جلوگیری می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اینکه ضرورت توجه به نکات مهم یاد شده در احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور به‌صراحت دیده شده است، می‌افزاید؛ رصد و ارزیابی میزان تحقق یافتن این اهداف در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فرصتی مغتنم برای هدایت بیشتر قطار حمل‌ونقل کشور بر ریل برنامه‌ریزی دقیق، راهبردی، جامع و یکپارچه و نیز ارتقای بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل موجود است. در این گزارش، با در نظر گرفتن اولویت‌های بخش حمل‌ونقل کشور حول پنج محور (شامل طرح جامع حمل‌ونقل، حمل‌ونقل بار و لجستیک، ایمنی، ترانزیت، و حمل‌ونقل مسافری)، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق اهداف تعریف شده در دو قانون «احکام دائمی توسعه کشور» و قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی