خبر

مسیر شما: اخبار راستی آزمایی نسبت به انتفاع اقتصادی از برجام
راستی آزمایی نسبت به انتفاع اقتصادی از برجام

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید بازگشت آمریکا به برجام زمانی امکانپذیر است که این کشور همه تحریم ها را لغو کرده باشد و ایران با راستی آزمایی آن نسبت به انتفاع اقتصادی از برجام اطمینان حاصل کند.

 خبرگزاری خانه ملت؛ مصطفی طاهری درباره بازگشت آمریکا به برجام، گفت: این امر زمانی امکانپذیر است که این کشور همه تحریم‌ها را لغو کرده باشد و ایران با راستی آزمایی آن نسبت به انتفاع اقتصادی از برجام اطمینان حاصل کند. بر این اساس، سیاست «حرف قطعی» جمهوری اسلامی ایران در مرحله پیش از بازگشت به برجام دارای سه رکن اصلی است. طبق این سیاست: به لحاظ زمانی، ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی، رفع تحریم‌ها باید شامل همه تحریم‌ها و به ویژه سایر تحریم‌هایی باشد که از ابتدای دولت ترامپ به هر نحو علیه ایران وضع شده است و به لحاظ فرآیندی، ایران برای اطمینان از رفع عملی و مؤثر تحریم‌ها باید اقدام به راستی آزمایی اقدامات آمریکا کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارزیابی نشست وین نشان می‌دهد، آمریکا و اروپا در حال طراحی و پیاده‌سازی روندی هستند که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تخطی از سیاست حرف قطعی، تیم مذاکره کننده ایران را وادار به عقب نشینی از هر سه رکن اصلی این سیاست کنند.

وی اضافه کرد: براساس این طراحی، بازگشت همزمان و موازی دو طرف جایگزین بازگشت اول آمریکا به برجام می‌شود؛ ایران به جای رفع همه تحریم‌ها به رفع بخشی از تحریم‌ها رضایت بدهد و در نهایت، راستی آزمایی واقعی تبدیل به مجموعه اقدامات نمادین و صوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: سخنان رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون مشترک برجام پس از نشست وین درباره ضرورت «رفع همه تحریم‌ها» پسندیده بود ولی اظهارات ایشان مبنی بر «بازگشت تک مرحله ای «به برجام و «راستی آزمایی سریع و راحت» ابهاماتی را در این خصوص ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بررسی واکنش آمریکا و اروپا به دور اول نشست وین نیز نشان می‌دهد برآوردی در میان کشورهای غربی درحال شکل گیری است که ایران به نوعی بازگشت همزمان به برجام و راستی آزمایی صوری را پذیرفته و اکنون باید ایران را برای پذیرش رفع بخشی از تحریم‌ها تحت فشار سیاسی و رسانه ای قرار داد. به عنوان نمونه، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نتایج دور اول گفتگوها اعلام کرد که اگر چه نشانه‌هایی از جدیت ایران برای بازگشت به برجام وجود دارد ولی قطعاً کافی نیست. اگر ایران بر موضع رفع همه تحریم‌ها پافشاری کند، مذاکرات به بن بست کشیده خواهد شد.

طاهری اضافه کرد: برخی نیز در داخل کشور با تأکید بر دو کلید واژه اصلی «عدم فرصت سوزی» و «جلوگیری از مقصرسازی ایران» درحال کمک به این کارزار هستند/.

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر