هفته جاری صورت می گیرد؛

طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، برخی مواد این قانون را در هفته پیش رو اصلاح می کنند.

خبرگزاری خانه ملت؛  کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، روز سه شنبه (۳۱ فروردین ماه) سه برنامه در دستورکار خود قرار داده است.

نخست رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس و نظارت بر رفتار نمایندگان که با حضور کارشناسان انجام می شود.

دوم رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و سوم رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۴۱ این آیین نامه که در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار گرفته است./

پایان پیام

برچسب ها

آیین نامه، آیین نامه داخلی، آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده