در هفته آینده صورت می گیرد؛

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور از آب سنگین اراک بازدید می کنند

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تاسیستات آب سنگین اراک روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه بازدید می کنند.

  خبرگزاری خانه ملت؛ اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در هفته پیش روی اقدامات متنوعی در قالب نشست های کمیسیون را دنبال می کنند.

بر اساس دستورکار اعلامی روز شنبه 28 فروردین طرح تفکیک استان سیستان و بلچستان با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط بررسی می شود، یکشنبه 29 فروردین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده شورای نگهبان و مرکز پژوهش ها در دستورکار کمیسیون قرار دارد. همچنین طرح های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها نیز بررسی می شود.

اعضای این کمیسیون در نظر دارند روز دوشنبه 30 فرودین ماه از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید کنند و برای روز سه شنبه 31 فروردین ارائه گزارش و بررسی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص اسناد آمایش استانی توسط مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه کشور را در دستور کار دارند.

ارائه برنامه ها و تقسیم وظایف کمیته های 6گانه کمیسیون در سال 1400 (بررسی آمایش و توسعه استان ها، مدیریت شهری و روستایی، احزاب و سازمان های مردم نهاد، شوراهای اسلامی کشور، امنیت داخلی- مدیریت بحران) نیز از دیگر برنامه های نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بررسی می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراک، انرژی هسته ای