خبر

مسیر شما: اخبار نشست بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع وعرضه سوخت وCNG در کشور
نشست بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع وعرضه سوخت وCNG در کشور

نشست بررسی کارشناسی طرح الزامات اجرایی توزیع وعرضه سوخت وCNG در کشور با حضور دکتر مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

نظر شما