خبر

مسیر شما: اخبار جلسه بررسی طرح جامع انرژی برگزار شد
جلسه بررسی طرح جامع انرژی برگزار شد

جلسه بررسی طرح جامع انرژی با حضور سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی طرح جامع انرژی با حضور دکتر مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و دکتر امیر رضا شاهانی معاون مطالعات تولیدی و جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست سند تامین انرژی در بخش حمل و نقل و مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی، در خصوص ضرورت این طرح گفت: در طرح جامع انرژی سند تامین انرژی در بخش حمل و نقل همانند سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی از سه سناریو برای آینده تامین انرژی در حوزه حمل و نقل سخن گفته است.
وی ادامه داد: بخشی از پیش فرض‌های این سند مربوط به آینده حمل و نقل کشور است که بر اساس رشد میزان خودرو حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی و موارد مرتبط با این امور، میزان مصرف انوع حامل های انرژی تا 1420 را طبق سه سناریو بررسی می کند.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، بررسی کارشناسی طرح جامع انرژی و اتخاذ تصمیم درست در این زمینه برای آینده کشور ضروری است.

اسناد جامع باید با هم هماهنگ باشند

دکتر شاهانی معاون مطالعات تولیدی در این نشست با بیان اینکه نیازمند طرح جامع در بخش‌های مختلف هستیم، گفت: طرح‌های جامع و استراتژی هایی که در بخش های مختلف تدوین می شود باید با هم هماهنگ و در ارتباط باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هر بخش برای خود بدون هماهنگی با بخش های دیگر سند جامع می نویسد ادامه داد: سند جامع نویسی بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع و صرفا با نگاه درون بخشی نمی تواند رویکرد درستی باشد.

معاون مطالعات تولیدی مرکز با اشاره به ضرورت تدوین اسناد جامع در بخش های مختلف گفت: به عنوان مثال نسبت سند تامین انرژی در بخش حمل و نقل باید با سند جامع حمل و نقل کشور مشخص باشد.

وی همچنین تاکید کرد: در این سند باید نقش مقررات و تغییر قوانین لحاظ شود تا با تغییرات این بخش اجرایی شدن سند دچار مشکل نشود.

گفتنی است کارشناسان حاضر در این نشست هم بر محورهایی چون ضرورت مراقبت مبنی بر مصرف بنزین، واقع بین نبودن سناریو خوشبینانه، ضرورت هدفگذاری در حوزه حمل و نقل و تهیه اسناد پشتیبان تاکید کردند.

در پایان این نشست قرار شد بعد از بررسی اسناد پشتیبان و توجیهی طرح توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، جلسات کارشناسی ادامه پیدا کند./
پایان پیام

نظر شما