خبر

مسیر شما: اخبار نشست بررسی چشم انداز توسعه صنعت هسته ای کشور
نشست بررسی چشم انداز توسعه صنعت هسته ای کشور

نشست بررسی چشم انداز توسعه صنعت هسته ای کشور با حضور دکتر امیررضا شاهانی معاون مطالعات تولیدی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و همچنین کارشناسان سازمان انرژی اتمی، در محل مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

نظر شما