خبر

مسیر شما: اخبار واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی
واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستای با اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون ششم توسعه مغایرت دارد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی در خصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و طرح این موضوع را غیر قانونی می‌دانند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی در نشست هفته اینده خود موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با اجرایی شدن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی خدمات رسانی به کشاورزان و توسعه روستایی با مخاطراتی روبه رو می‌شود. این سازمان یکی از نهادهای قدیمی و مردمی بوده که در خدمت جامعه کشاورزی است و از بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی خصوصا در زمینه خدمات رسانی و تامین نهاده مورد نیاز کشاورزان محسوب می‌شود.

وی، افزود: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستای با اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون ششم توسعه مغایرت دارد، سازمان تعاون روستایی باید در جهت خدمت به کشاورزان و جامعه روستایی به سازمان تعاون روستایی و تجارت کشاورزی ارتقا داده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در شرایط بحرانی در کنار کشاورزان قرار دارد و در زمینه تامین نهاده، تنطیم بار و کنترل قیمت‌ها به نفع آنها عمل کرده است./

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر