خبر

مسیر شما: اخبار نشست بررسی وضعیت پدیده کودکان زباله گرد در کشور
نشست بررسی وضعیت پدیده کودکان زباله گرد در کشور

نشست بررسی وضعیت پدیده کودکان زباله گرد در کشور با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه امروز (چهارشنبه 22 اردیبهشت) در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

نظر شما