مرکز فرش ایران موظف به بیمه کردن قالیبافان کشور است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: مرکز فرش ایران موظف به بیمه کردن قالیبافان کشور است.

دفاتر مطالعات زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی پیرامون وضعیت تعاونی‌های فرش دستباف کشوراعلام کردند که مرکز فرش ایران طبق مصوبه شورای‌عالی اداری موظف به بیمه کردن قالیبافان کشور است و باید اقدامات قانونی و حمایت‌های لازم در این خصوص را انجام دهد.


بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که به درخواست سید علیرضا عابدی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تهیه شده، آمده است: در صورت عدم اجرای تکالیف محوله توسط مرکز فرش ایران، موضوع قابل پیگیری و بررسی خواهد بود.

براساس این گزارش، با بررسی و انطباق مفهومی الفاظ مصوبه شورای‌عالی اداری با مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون صنعت فرش دستباف کشور، چنین به نظر می‌رسد که این مصوبات در عین ارتباط با یکدیگر، انطباق کاملی با هم ندارند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حکم قانونگذار ناظر و راجع به ?فعالیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف روستایی? است در حالی که موضوع مصوبه 5/11/1381 شورای عالی اداری در مورد ?صنعت فرش دستباف? ، تجمیع تمامی امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سایر موارد در وزارت بازرگانی است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می کند که از دیدگاه حقوقی انجام تمامی امور مربوط به فرش دستباف روستایی کماکان بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

دفاتر مطالعات زیر بنایی وحقوقی مرکز پژوهشها همچنین در گزارش مشترک خود پیرامون وضعیت تعاونیهای فرش دستباف یاد آور شدند که مصوبات دستگاهها از درجه اعتبار پایین تری نسبت به مصوبات مجلس برخوردار است واگر مصوبه‌ای بعد از مصوبات مجلس توسط دستگاه دیگری صادر شود که در جهت مغایر با مصوبه مجلس بوده یا موجبات تغییر آن را به همراه داشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

برچسب ها

اخبار پژوهشی