آسیب شناسی سازمانهای غیردولتی در ایران توسط مرکز پژوهشها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عملکرد سازمانهای غیردولتی در ایران را از بعد آسیب‌شناسانه بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با اعلام این مطلب که سازمانهای غیردولتی از اجزای مهم جامعه مدنی مدرن به حساب می‌آیند ، از ناشناخته بودن این سازمان‌ها برای مردم و عدم اعتماد به آنها ، احتمال سوء استفاده از آنها در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی ، نبود فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی در میان مردم، فراهم نبودن شرایط مورد نیاز برای حیات و گسترش سازمان‌های غیردولتی، گستردگی و بزرگی ساختار دولت، عدم شفافیت دیوان سالاری و عدم وجود قانونی جامع و کامل در مورد این سازمان‌ها به عنوان مهمترین مشکلات فراروی سازمانهای غیردولتی در ایران نام برد و افزود: بسیاری از مشکلات بیان شده را می‌توان در دو حوزه حاکمیتی و اجتماعی تفکیک و نسبت به رفع آنها اقدام کرد بدین ترتیب که در حوزه حاکمیتی، با تنظیم و تصویب قانونی جامع که در آن به خوبی به حقوق و تکالیف سازمان‌های غیردولتی اشاره شده باشد، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کرد . گرچه در این حوزه، کوچک شدن و کاهش تصدیگری دولت به عنوان یک راه‌حل بنیادی و بلندمدت باید مد نظر باشد.
در حوزه اجتماعی نیز باید با آموزش و فرهنگ‌سازی بستر و زمینه مناسبی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی فراهم ساخت و با آگاه‌سازی مردم نسبت به فواید این سازمان‌ها، آنها را به مشارکت در این فعالیت‌ها تشویق کرد.
مرکز پژوهشها در پایان افزود: سازمان‌های غیردولتی به عنوان رابط مردم با حاکمیت، از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند که با استفاده از آن می‌توان نسبت به حل بسیاری از مشکلات مردم اقدام کرد به شرطی که برنامه‌ریزی و هدف گذاری صحیح و نظارت کاملی در این زمینه صورت گیرد.


_

متن کامل گزارش

برچسب ها

اخبار پژوهشی