اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور»

اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور»


مقدمه
شورای عالی استان‌ها به استناد اصل 102 قانون اساسی و بند «3» ماده (78) مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 طرحی را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه نموده است و به موجب ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح مذکور همانند لایحه دولت باید رسیدگی شود.

اظهارنظر کارشناسی
از نظر کلی جهت‌گیری «طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور»، مشارکت دادن شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران در امر تصمیمات ترافیکی شهرستان‌هاست. این جهت‌گیری از آن حیث که نهاده‌های ذی‌مدخل در اداره شهرها بیش از نهادهای استانی و ملی می‌توانند در هماهنگی، هدایت و نظارت بر انتظامات ترافیکی شهرها تأثیرگذار باشند امر صحیح و مناسبی به‌نظر می‌رسد.
این طرح در کمیسیون‌های انرژی و عمران به عنوان کمیسیون‌های فرعی و کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی، نقد و اصلاح قرار گرفته است. هر یک از کمیسیون‌ها اصلاحاتی را بر طرح مذکور اعمال و آن را به تصویب رسانده‌اند. متن زیر تجمیع شده ومنقح شده نظرات کمیسیون‌ها با‌توجه به روح طرح پیشنهادی است. توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می‌نماید که هر چند ماده (4) جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌هاست. لکن با ماده (9) قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 که در آن مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری گذاشته شده است تا حدودی مغایر است و شورای هماهنگی ترافیکی شهرستان ممکن است موجب محدود نمودن اختیارات شهرداری باشد.

ماده (1)
متن زیر به‌عنوان بند «8» به ماده (1) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/12/1372 الحاق می‌گردد:
«8. رئیس شورای عالی استان‌ها یا نماینده وی، رئیس شورای شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأی».

ماده (2)
بند «4» و بند «5» ماده (1) قانون مذکور به ترتیب زیر اصلاح می‌شوند
«4. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»،
«5. معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».

ماده (3)
در ماده (3) قانون مذکور بعد از عبارت «سازمان‌های عضو شورای عالی مستق در استان عبارت «رئیس شورای اسلامی استان و نماینده شهرداران شهرهای استان» اضافه می‌شود.

ماده (4)
متن ذیل به عنوان ماده (3) مکرر به قانون مذکور الحاق می‌‌گردد:
ماده (3) مکرر: شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار و اعضای زیر تشکیل می‌شود.
1. دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان،
2. رئیس اداره راه و ترابری شهرستان،
3. رئیس شورای اسلامی شهر،
4. شهردار هر شهر یا بخشدار هر بخش حسب مورد،
5. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر مرکز شهرستان.
تبصره: «وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن، همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه‌ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

برچسب ها

اخبار پژوهشی