بررسی تحولات تاریخی نظام اجرایی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی؛ با تاکید بر تغییرات ساختاری کنونی وزارت جهادکشاورزی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحولات تاریخی نظام اجرایی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی؛ را با تاکید بر تغییرات ساختاری کنونی وزارت جهاد کشاورزی بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با تاکید بر اینکه نظام اجرایی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستایی، با تغییرات فراوانی مواجه شده است، افزود: این تغییرات در دو قالب تجدید ساختار و مهندسی مجدد اهداف سازمان را سرعت می‌بخشد.
بنابراین گزارش، هشت پیامد تغییرات مداوم ساختاری وزارت جهادکشاورزی عبارتند از غفلت از چالش‌ها و ضعف‌های اصلی، عدم ثبات لازم در ساختارها، بروز عدم توازن در وظایف و ساختارها و حذف برخی واحدها، بروز ذهنیت ناکارآمدی سازمانی، شکل‌گیری مقاومت در برابر تغییر، بروز ناهماهنگی‌های سازمانی و اختلال در فرآیندها، تضعیف نیروی انسانی توانمند و متعهد به سازمان و تغییرات مداوم مدیران و کاهش قابل توجه امنیت روانی کار.
در ادامه دفتر مطالعات زیربنایی با بیان اینکه تغییرات ساختاری و مدیریتی مداوم، زمانی را برای برنامه‌ریزی‌های اساسی و استراتژیک و بلندمدت باقی نگذارده و حمایت نکردن از تولیدکنندگان و روانه کردن انبوهی از واردات به بازارهای کشاورزی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، می‌افزاید: بازاریابی ناعادلانه، پراکندگی و خردی اراضی کشاورزی، تخریب منابع طبیعی، فراهم نشدن ایمنی و سلامت کشاورزی، عدم وضع و اعمال استانداردهای کیفیت جهانی، نارسایی نظام نظارت و ارزشیابی توسعه پایداری از جمله مهمترین چالش‌های اساسی هستند که رفع آن‌ها در گرو برخورداری وزارتخانه از ثبات لازم و تدوین بیانیه ماموریت و اعمال بهتر مدیریت استراتژیک است.
در این گزارش آمده است: برای برخی از رسالت‌های مهمی که در وزارت جهاد کشاورزی کمرنگ شده‌اند، از قبیل توسعه روستایی، باید ظرف سازمانی مناسب در نظر گرفته شود، که این نیازمند تدوین بیانیه ماموریت رسمی و اصلاح قانون تشکیل وزارت است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی