«الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر...»

مرکز پژوهشها درباره طرح «الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 و اصلاحیه بعدی آن» اظهار نظر کرد.

 متن کامل این گزارش در پیوست موجود است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اشتغال، اظهار نظر، الحاق، جنگ، طرح