« الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و...»

مرکز پژوهش ها درباره طرح «الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 و اصلاحیه بعدی آن»ا ظهار نظر کرد.

  متن کامل این گزارش به شرح پیوست است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، اشتغال، اظهار نظر، طرح، قانون