«خبرنامه حقوق بشر(3)»

سومین شماره از خبرنامه حقوق بشر منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، متن این خبرنامه به شرح پیوست است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، خبرنامه حقوق بشر