موافقت مجلس با بررسی فوری اصلاح قانون برنامه پنجم درباره جانبازان و ایثارگران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح بند (ک) ماده 20 و بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر در نظر گرفتن اولویت و امتیازات برای خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی دوفوریت طرح اصلاح بند (ک)ماده 20 و بند (و) را که با 69 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود را در دستور کار داشتند.

طراحان در مقدمه این طرح آورده اند بسیاری از جانبازان و آزادگان و همچنین همسران شهدا، جانبازان و آزادگان به صورت قرارداد موقت در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت هستند اما برای استخدام رسمی به علت نداشتن شرایط استخدامی با مشکل افزایش سن مواجه هستند.

همچنین بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به صراحت سهمیه های استخدامی ایثارگران و خواهران و برادران شهید ذکر گردیده است، اما تبصره 2 ذیل آن برای معافیت از شرایط سنی، جنسی، تحصیلی، معدل و آزمون صرفا به فرزندان شاهد، جانباز و آزاده اشاره شده است در حالی که حسب قاعده اولویت این امتیاز به طریق اولی شامل خود جانباز و آزاده نیز می شود و این موجب ابهام و برداشت های گوناگون در مرحله اجرا برای دستگاههای مذگور گردیده است.

همچنین بر اساس بندهای (ب) و (ج) ماده 4 قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 18/1/1387 والدین و همسر و فرزندان شهید، مفعودالاثر و اسیر و همسر و فرزند و والدین تحت تکفل جانباز و آزاده به عنوان جامعه هدف قانون تعریف شده اند.

در بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه پرداخت شهریه جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان از جامعه هدف بنیاد برعهده دولت قرار گرفته است.

عدم ذکر همسران شهدا، جانبازان و آزادگان در متن بند مذکور تامین و پرداخت شهریه تحصیل آنان را از سوی بنیاد با مشکل قانونی مواجه کرده است.

همچنین با عنایت به اینکه افراد مشمول بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مذکور ابهام دارد و دستگاههای اجرایی برداشت های مختلفی را از عبارت ایثارگران دارند بنابراین ضرورت دارد طرح مذکور با قید دوفوریت بررسی و تصویب شود.

به گزارش مهر، بررسی دو فوریت این طرح در مجلس مخالفی نداشت بنابراین پس از اظهارات طراح مجلس وارد رای گیری شد و نمایندگان مجلس با 198 رای موافق ،6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر با دوفوریت این طرح موافقت کردند.

به گزارش مهر، طرح مذکور برای افزایش عبارت همسران در بند (ک) ماده 20 مبنی بر شهریه دانشگاه و همچنین افزایش عبارت "آزادگان زیر سه سال اسارت " در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم مبنی بر سهمیه استخدامی است.

برچسب ها

اخبار برگزیده