برنامه ریزی توسعه در هندوستان

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در فرآیند مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی به بررسی برنامه ریزی در هندوستان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: سابقه برنامه ریزی در هندوستان ، به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد به انتشار کتاب «اقتصاد برنامه ریزی شده برای هند» توسط Sir M.Visvesvarayyaدر سال 1934 باز می گردد. انتشار این کتاب سبب جلب توجه و تشویق حلقه های دانشگاهی به این امر شد. و در نهایت انتشار کتاب های بیشتری در این زمینه را به دنبال داشت.
اما اولین تلاش برای تدوین یک برنامه ملی برای هند، در سال 1938 با تشکیل کمیته ملی برنامه ریزی به ریاست Pandit Jawaharlar Nehruآغاز شد . کار این کمیته به علت بروز جنگ جهانی دوم و آشوب های سیاسی که منجر به استعفای اعضای کنگره شد، توقف یافت. تنها در سال 1948 بود که کمیته ملی برنامه ریزی توانست گزارش هایی را تهیه و منتشر کند.
بر پایه این گزارش در سال 1944 کتابی با عنوان «برنامه ای برای توسعه اقتصادی هند» با هدف دو برابر کردن درآمد سرانه، سه برابر کردن درآمد ملی، افزایش 130 درصدی محصولات کشاورزی، افزایش 500 درصدی ستانده صنعتی و افزایش 200 درصدی خدمات برای یک دوره 15 ساله منتشر شد.
پس از استقلال هندوستان در سال 1947 ، کنگره هند یک کمیته برنامه اقتصادی تشکیل داد و از آن به بعد برنامه های مختلفی در این کشور تهیه و اجرا شده اند.
این گزارش در پایان می نویسد: به منظور برنامه ریزی در هندوستان، ارکان و نهادهایی نظیر کمیسیون برنامه ریزی در مرکز، هیئت توسعه ملی، دپارتمان یا هیئت برنامه ریزی در ایالت ها، کارشناسان و نهادهایی که در سطوح مختلف مردم اند، نمایندگان مرکز و ایالت ها و قانونگذاران و تشکل های علمی و NGOها نقش قابل توجهی دارند که هر یک به نحوی در تدوین برنامه موثرند و این نهادها هندوستان را به یکی از کشورهای موفق در برنامه ریزی بدل ساخته اند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی