بررسی وضعیت فعلی قانون بیمه شخص ثالث در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بیمه شخص ثالث در ایران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز ضمن ارزیابی وضعیت کنونی قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در ایران خاطرنشان ساخت که اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث پس از چهل سال ، هر چند با تاخیر صورت گرفت، با این وصف این اصلاح تحولی چشمگیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد که در این گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است.
بر اساس این گزارش رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر در جلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه ، پرداخت فوری حداقل 50 درصد دیه تقریبی به زیان دیده که در ماده (16) قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست.
گزارش همچنین به برخی از مشکلات موجود در این قانون اشاره کرده و تنگناها و نارسایی های به وجود آمده ناشی از آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در موارد مقتضی برخی پیشنهادها و راهکارها مناسب را مطرح کرده است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی