تاریخچه و عملکرد شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخچه و عملکرد شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، تاسیس نهادهایی تخصصی تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را در پی احساس نیاز به سنجش بهینه خطرپذیری اعتباری دریافت کنندگان، دانست و افزود: نهاد اعتبارسنجی به واسطه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در اعطای تسهیلات ، موجب ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت بهینه خطرپذیری در مراکز اعطای اعتبار شده و نقش بسزایی در رشد و توسعه پایدار این گونه مراکز ایفا می کنند. طی سال های 1996 تا 2004 به دنبال افزایش 60 درصدی میزان اعتبارات اعطایی در اندازه های کوچک، رشد نهادهای اعتبارسنجی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، افزایش چشمگیری داشته است. از همین رو شرکت اعتبارسنجی نقش مهمی را در بازار اعتباری ایفا می کند. این گونه نهادها، ارزیابی دریافت کنندگان اعتبار را تسهیل و به عنوان ابزار موثر نظارتی عمل می کنند.
این گزارش در ادامه می افزاید: سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری(Credit Bureau) (یا اصطلاحا نظام سنجش اعتبار) از جمله عناصر ضروری زیربنایی ساختارها و نهادهای مالی به شمار می روند که فرآیند دسترسی به منابع مالی را تسهیل می کنند. به همین دلیل سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی تاسیس سامانه اعتبارسنجی را در کشورهای در حال توسعه مورد حمایت قرار می دهند.
امروزه در کشورهای توسعه یافته ای که دارای سامانه اعتبارسنجی اند بیش از 90 درصد مردم به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای فاقد این سامانه کمتر از 25 درصد است.
همچنین ایجاد سامانه اعتبارسنجی تحول عمده ای در رویکردهای سنتی بانک ها به وجود می آورد و موجب می شود خدمات مالی توسعه یافته و هزینه های ارائه وام و اعتبارات مالی کاهش یابند.
در پایان گزارش مذکور آمده است: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در واقع موسسه ای است که اطلاعات مرتبط با سابقه اعتباری وام گیرندگان (افراد، کسب و کارهای کوچک و شرکت های بزرگ) را از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع عمومی در دسترس، جمع آوری می کند و بر اساس آن اطلاعات، گزارشی تحت عنوان«Credit Report» منتشر می سازد. در این گزارش ها علاوه بر ارائه اطلاعات خام، بر اساس مدل های ریاضی و آماری، امتیازاتی نیز به هر فرد یا شرکت تعلق می گیرند که احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده را برآورد می کنند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی