طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین ناموفق بوده است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عملکرد آیین نامه های اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: هدف از این گزارش، ارزیابی عملکرد طرح های زودبازده و تحلیل پیامدهای اقتصادی به ویژه اهداف اشتغالزایی این طرح هاست. از زمان شروع این برنامه در آذرماه 1385 تا پایان سال 1389 ، مانده مبلغ طرح های معرفی شده به بانک ها حدود 4/672 هزار میلیارد ریال و ارزش طرح های تایید شده در بانک ها 1/312 هزار میلیارد ریال بود که از این مبلغ تا پایان اسفندماه 1389 ، معادل 8/250 هزار میلیارد ریال پرداخت شد.
این گزارش می افزاید: همچنین تا پایان اسفندماه 1389 معادل 3/22 هزار میلیارد ریال افزایش تسهیلات سر رسید گذشته و معوق شد. بررسی عملکرد طرح های زودبازده نشان می دهد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده در پایان سال 1389 به 43/39 درصد رسید که این امر نشان دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح های زودبازده و انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغال زایی آن است. همچنین با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح های به بهره برداری رسیده می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389 ، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های مذکور، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی