انتقال آب بهشت آباد بدون در نظر گرفتن عواقب آن بوده است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره انتقال آب منطقه بهشت آباد گزارشی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: طرح های انتقال آب حوضه ای با هدف خارج کردن آب از حوضه مبدا و مصرف آن درحوضه های مجاور اجرا می شوند. حوضه آبریز کارون و دز باتوجه به برآورد آبی مناسب و واقع شدن در نزدیکی دشت های کم آب مرکزی به عنوان یک گزینه مطرح در رفع کمبود آب این مناطق مد نظر است. طرح انتقال آب بهشت آباد با هدف انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود به میزان 770 میلیون متر مکعب در سال مطرح شده است. بررسی دقیق منابع و مصارف حوضه های مبدا و مقصد، لحاظ کردن خشکسالی ها و تغییرات اقلیم، محدودیت های زیست محیطی و راهکارهای احتمالی تامین آب از جمله موادی اند که در این طرح باید مدنظر قرار گیرند. بررسی سابقه طرح حاکی از آن است که صدور مجوز تخصیص برای طرح انتقال آب بهشت آباد بدون در نظر گرفتن عواقب دقیق آن روی پایین دست حوضه مبدا صورت گرفته است. بنابراین می توان گفت که در تصمیم گیری های کلان، باید این مسئله توسط مسئولین امر مد نظر قرار گیرد.
در ادامه گزارش مذکور آمده است: به نظر می رسد که تخصیص های جدید بدون تدقیق کافی و ملاحظه آثار و تبعات آن در پایین دست صادر شده و با اصول توسعه و مدیریت پایدار منابع آب بر مبنای دیدگاه جامع، یکپارچه ، سیستماتیک حوضه آبریز در تعارض است. از طرفی بخشی نگری مسئولین محلی همراه عدم جامع نگری تصمیم گیران، موجب دامن زدن به تقاضا و تعریف طرح های جدید شده و خواهد شد. به این دلیل که در نامه تخصیص طرح بهشت آباد مورخ 21/6/1389 موضوع آثار منفی تونل بهشت آباد بر زهکشی منابع آب زیرزمینی مسیر تونل در قالب جمله زیر مطرح شده است: «با عنایت به سیاست وزارت نیرو در خصوص طرح های انتقال آب بین حوضه ای، این مجوز تخصیص آب منوط به حداقل رساندن آثار منفی بر منابع آب زیرزمینی مسیر انتقال بوده، لذا آن شرکت باید با بررسی دقیق مباحث فنی طرح و روش های مختلف انتقال آب، تمهیدات لازم برای تحقق این موضوع را فراهم نماید» و از طرفی مسئله کاهش تخصیص متناسب با شرایط سال های خشک نیز به صورت جمله زیر مطرح شده است: «بدیهی است تخصیص های فوق مربوط به شرایط آبی طبیعی با لحاظ اثر برداشت های آب در بالادست سد بهشت آباد در استان چهار محال و بختیاری بوده و توزیع ماهیانه آن درسال های خشک که آورد رودخانه کاهش خواهد یافت، مقادیر تخصیص آب با اولویت تامین آب شرب و بهداشت به نسبت کاهش آبدهی رودخانه بطور متناسب کاسته خواهد شد».

برچسب ها

اخبار پژوهشی