کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ اسفند) نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با ۱۶۰ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.

لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بوده که در روز یک شنبه ۳/۱۰/۹۱ با حضور کارشناسان ذیربط مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر تصویب شد:

در ماده واحده این قانون تاکید شده است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم جمعیت وخانواده مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می گردد.

براساس تبصره ۱ این ماده واحده دولت می تواند هر ۵ سال یک بار با توجه به سرشماری های نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصی های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نسبت به برقراری امتیازها و یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید.

تبصره ۲ ماده واحده این لایحه مطرح می کند مرخصی زایمان مادران ۹ ماه است و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار می گردند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مادر می تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

همچنین لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که به جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱۴/۸/۹۱ با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت وبا اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد:

در ماده واحده این لایحه تاکید شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با لحاظ همه ابعاد سلامت کلیه محدودیت ها و محرومیت هایی که در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ و اصلاحات آن و نیز کلیه قوانین مرتبط که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می شود.

در تبصره این ماده واحده تاکید می شود که دولت موظف است هر پنج سال یک بار بار با توجه به سرشماری های نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصی های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نسبت به برقراری امتیازها و یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام نماید.

همچنین کمیسیون برنامه و بودجه یک تبصره به این شرح که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، به ماده واحده این لایحه اضافه می کند.

همچنین لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در راستای اجرای ماده ۱۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عینا به تصویب رسید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اخبار مرکز، جمعیت، خانواده، لایحه، کمیسیون برنامه و بودجه