اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور»

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهند رویکرد سیاستگذاری و مدیریت در جنگل های شمال می بایست به طور کلی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفته و ضمن توقف بهره برداری، با تعمیق نقش جنگل ها در مجموعه سیاست های کلان کشور با مشارکت مردم و تنقیذ نقش مسئولانه به جوامع محلی نسبت به حفظ و صیانت باقیمانده جنگل های کشور همت گماریم.
بنابراین با توجه به وضعیت بحرانی جنگل ها و ضرورت استراحت آن ها باید توجه داشت که برای مطالعه، بازنگری طرح های جنگلداری و طراحی مناسب و برنامه ریزی اصولی و علمی بر اساس آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک، به منظور مدیریت بهینه آینده جنگل ها اکنون فرصت مناسبی باشد.
این گزارش می افزاید: در مجموع به نظر می رسد کلیات طرح پیشنهادی مذکور مثبت و مورد تایید باشد، اما نیاز است در تبصره های آن بازنگری صورت گیرد . به عنوان مثال باتوجه به این که 17 درصد مصرف کل چوب کشور وهمچنین 29 درصد مواد خام صنایع تبدیلی اولیه از طریق جنگل های شمال تامین می شود. لذا چنانچه هدف ، توقف قطع درختان و بهره برداری صنعتی از آنها باشد، از آن جا که جایگزینی آن از طریق واردات به دلیل امکان ورود آفات و بیماری ها از کشورهای مبدا مشکل آفرین خواهد بود، برای تامین نیاز داخل ضروری است قرنطینه ویژه ای در مبادی ورودی با مشارکت سازمان حفظ نباتات و نظارت سازمان جنگل ها تاسیس شود.
همچنین توصیه می شود که در جنگل کاری ها به منظور حفظ و توسعه تنوع زیستی و بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک هر منطقه ، گونه های بومی آن منطقه در اولویت باشند و کاشت سوزنی برگان فقط در شرایط خاص و به همراه اهداف خاص با مطالعه دقیق اکوسیستم منطقه انجام شود.
در بخش مقدمه (دلایل توجیهی ) تمرکز طراحان در خصوص توجیه حفاظت جنگل بر جلوگیری از وقوع سیلاب است. در حالی که این کارکرد بخشی از فهرست نقش جنگل در پایداری سرزمین است که بایستی در این بخش اشاره شود.

برچسب ها

اخبار پژوهشی