افراد شاغل در مشاغل زیان آور با 7300 روز سابقه کار بازنشسته می شوند

با تصویب نمایندگان مجلس داشتن حداقل 7 هزار و 300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه شامل قانون تامین اجتماعی و بازنشستگی خواهد شد.

به گزارش مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب کلیات و جزئیات طرح استفساریه جزء یک بند "ب" تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی با 188 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

این طرح که هیچ مخالفی نداشت با قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی توسط سخنگوی این کمیسیون به رای گذاشته شد.

موضوع این استفساریه به این شرح است: آیا مراد قانون گذار از عبارت "افرادی که حداقل 20 سال متوالی و ... اشتغال داشته باشند" در جزء 1 بند "ب" اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/11/79 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7 هزار و 300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟

که نظر مجلس به این شرح آورده شده است: بله، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر، در بیان دلایل توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به اعتراضات و مراجعات مکرر کارگران مشاغل رد کارهای سخت و زیان آور و اعتراض به نحوه اعمال عبارت "مشاغل متوالی سخت و زیان آور" که طبق آیین نامه اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی باید روان و بدون مشکل عملیاتی اجرا می شد اما در گذشته برخلاف روال متداول و جاری که از آیین نامه مربوطه فعلی منبعث شده است، به جای غیبت، حضور کارگران در مشاغل و کارهای سخت و زیان آور ملاک تطبیق اشتغال "متوالی" در مشاغل سخت و زیان آور بود اما گنجاندن 12 روز غیبت بر اساس 12 روز مرخصی مصوب رد قانون کار 1337 به عنوان ملاک متوالی ندانستن مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته شد که حتی اگر همین ماخذ در سال 1380 اندکی می توانست محلی از اعراب داشته باشد اکنون به دلیل آنکه قانن کار جمهوری اسلامی ایران یک سال مرخصی را به تصویب رسانده است دیگر نمی تواند جاری و ساری باشد. از آنجایی که ماخذ 12 روز نه منبع قانونی دارد و نه پیش از انی آیین نامه رایج و جاری بوده است پیشنهاد استفساریه فوق با قید یک فوریت برای یافتن یک ملاک معتبر تقدیم می گردد.

همچنین طرح استفساریه جزء یک بند "ب" تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی به امضای 28 نفر از نمایندگان رسیده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اخبار مرکز، بازنشستگان، زیان آور، شاغل، شغل