شریف حسینی: با شعار تنها نمی شود تولید را از وابستگی نجات داد

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه با شعار تنها نمی شود تولید را از وابستگی نجات داد،گفت:تغییر نگاه به تولید ملی ،کشور را از وابستگی نجات می دهدو همواره حمایت از تولید ملی در بطن مباحثی است که مقام معظم رهبری برای نامگذاری بر روی سال ها داشته اند، مستتر است.

سید شریف حسینی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نام گذاری اول تا ۱۰ تیر به نام دهه تولید ملی ، توضیح داد: برای حرکت به سمت هدفی مشخص باید به دوموضوع مهم اعتقاد داشت، ابتدا باید به هدف وثانیا چگونگی رسیدن به آن مورد توجه قرار گیرد، اگرهدف گزاری ها را قبول داریم باید با برنامه ریزی مدون به چگونگی رسیدن به آن هدف بیندیشیم که اگر اینگونه نشود برخورد شعار گونه خواهد بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ازنامگذاری ها دو قسم هستند، تصریح کرد: ابتدایی ترین هدف ازنام گذاری ها آنهایی هستند که با شتاب به سمت آنها حرکت کنیم و دومین هدف از نامگذاری ها آنهایی هستند که در برخورد با آنها شعار گونه برخورد می شود و تنها با برگزاری همایش ها خواسته های سطحی از آنها برداشت می کنیم که این وضعیت کمکی به واقعیت نمی کند.

وی افزود: باید برای حفظ عزت و استقلال کشور و عدم وابستگی به خارج نگاه مان را به تولید ملی تغییر دهیم و با حمایت از تولید ملی ارزش افزوده را در کشور نگه داریم واشتغالزایی فزاینده ای در کشور ایجاد کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نامگذاری های که مقام معظم رهبری در سال های گذشته و امسال داشته اند، تصریح کرد: همواره حمایت از تولید ملی در بطن مباحثی است که مقام معظم رهبری برای نامگذاری بر روی سال ها داشته اند، مستتر است، باید شرایط را باید به گونه ای طراحی کنیم که سه ضلع مهم دولت و مجلس، تولید کننده و مصرف کننده نهایتا هماهنگ شده به سمت و سوی بروند که تولیدات با کیفیت بهتر وبا قیمت کمتر ایجاد شود و مصرف کننده اعتماد بیشتری به تولید کننده داخلی داشته باشد و قوانین مجلس و مصوبات دولت در این راستا باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اخبار مرکز، اهواز، تولید، شریف حسینی