رجایی: اولین گلخانه تراریخته خاورمیانه در استان البرزاحداث شد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه یکی ازمشکلات موجود درتولید محصولات تراریخته نداشتن گلخانه مخصوص برای آزمایش وتغییرژنتیکی این گیاهان بود،گفت: خوشبختانه بعد ازسالها انتظارتوسط وزارت جهاد کشاورزی گلخانه تراریخته دراستان البرزبه عنوان اولین گلخانه تراریخته درخاورمیانه احداث شد.

عباس رجایی درگفت و گو با خانه ملت، درارتباط با توسعه فناوری‌های نو به ویژه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی درکشور، گفت: یکی ازموضوعات بسیارمهم که تا به امروزدردنیا مطرح شده این است که با روش‌های نوین تولید ازجمله فناوری‌های روزمثل بیوتکنولوژی یا زیست فناوری و نانوتکنولوژی علاوه برافزایش کیفیت محصولات بتوانیم تولید را درواحد سطح افزایش دهیم.

نماینده مردم اراک،کمیجان وخنداب درمجلس شورای اسلامی، با تأکید برحمایت همه جانبه مجلس از توسعه فناوری های نو، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تا کنون سه قانون مترقی را دراین خصوص به تصویب رسانده است که ازجمله آنها قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و قانون ایمن زیستی جمهوری اسلامی است.

عملکرد دولت با قانون ایمنی زیستی منطبق نیست

این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد ازاینکه متأسفانه عملکرد مسئولان دولتی مطابق با قانون ایمنی زیستی نبوده است،اظهار داشت: با توجه به اینکه پژوهشگران درخصوص تولید محصولات تراریخته تحقیقات گسترده ای انجام داده اند اما متأسفانه برخلاف مفاد این قانون هنوز این پژوهش ها به مزرعه منتقل نشده به طوری که حتی یک وجب هم ازاین محصولات درکشور تولید نشده است.

رجایی، باتأکید براینکه درراستا قانون ایمنی زیستی دولت مکلف به حمایت ازتولید و کشت ،رهاسازی، مصرف و صادرات محصولات تراریخته است، گفت: متأسفانه به علت عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست نهاده هایی چون ذرت، سویا و روغن که از محصولات تراریخته به شمار می روند وارد کشورمی شوند.

وی،ادامه داد: براساس این قانون نهاده های تراریخته وارداتی قبل ازترخیص و ورود به بازارازجهت استاندارد بودن وعاری از هر گونه بیماری وآفات باید مورد آزمایش قرارگیرند که متأسفانه مسئولان دولتی دراین راستا اقدامات مؤثر وجدی انجام نداده به طوری که این قانون معطل مانده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه یکی ازمشکلات موجود درتولید محصولات تراریخته نداشتن گلخانه مخصوص برای آزمایش وتغییرژنتیکی این گیاهان بود، تصریح کرد: گیاهان تراریخته به علت اینکه حاوی ژن جدید هستند باید طبق قانون ایمنی زیستی قبل ازتولید مورد آزمایشات میدانی و خاص تحت شرایط ایزوله قرار گیرند.

نماینده مردم اراک،کمیجان وخنداب درمجلس، با تأکید براینکه وزارت جهاد کشاورزی اصلی ترین متولی تولید گیاهان تراریخته درکشوراست، افزود: خوشبختانه بعد ازسالها انتظارتوسط وزارت جهاد کشاورزی گلخانه تراریخته دراستان البرزبه عنوان اولین گلخانه تراریخته درخاورمیانه احداث شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به اثرات مثبت تولید محصولات تراریخته در کشور، گفت: با توجه به اینکه سطح زیرکشت زمین های زراعی ثابت است تولید محصولات تراریخته علاوه برافزایش میزان تولید درواحد سطح وکاهش هزینه های تولید منجر به کاهش واردات ونیزافزایش صادرات می شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اخبار مرکز، اراک، البرز، تراریخته، رجایی، کشاورزی