گردشگری از نگاه مقام معظم رهبری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله گردشگری را از نگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: بدیهی ترین و از جهتی مهمترین دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص گردشگری « مورد توجه قراردادن، به رسمیت شناختن و واجد اهمیت دانستن موضوع گردشگری است، علاوه بر این، توصیه های ایشان به «استفاده از منافع درآمدزایی و اشتغالزایی گردشگری » و «اولویت قرار دادن گردشگری به منظور پیشرفت استانی و توسعه مناطق کمتر برخوردار» ضمن تاکید همزمان بر «بهره گیری از این پدیده برای معرفی فرهنگ غنی کشور» ، «لزوم صیانت از میراث فرهنگی » و «اتخاذ رویکرد و جهتگیری صحیح در این زمینه» حکایت از نگاه همه جانبه ایشان به موضوع دارد. بنابراین عدم توفیق در عرصه گردشگری در مقطع کنونی را نمی توان معلول نگرش منفی و عدم تمایل حاکمیت به توسعه گردشگری قلمداد کرد . در واقع نگرش حاکمیت به مقوله گردشگری نه تنها منفی و منفعلانه نبوده بلکه فعالانه بر توسعه گردشگری تاکید داشته و به صراحت از وضعیت کنونی گردشگری اعلام نارضایتی می کند. لذا توجه به دیدگاه های ایشان نه تنها چگونگی مواجهه با این پدیده در عرصه سیاستگذاری گردشگری را به خوبی تبیین و تسهیل می کند بلکه توصیه هایی کاربردی در عرصه عمل نیز ارائه می دهد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی