بررسی بودجه بخش هوا – فضا در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه بخش هوا – فضا را در قالب لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز اعلام داشت: صنعت هوا فضا یکی از فناوری های نوین و رو به رشد دنیا به شمار می رود افزایش سهم این صنعت و مهمتر از آن سرریز فناوری های حاصل شده از آن، هوافضا را به یکی از اولویت های راهبردی کشورها تبدیل کرده و یکی از معدود فناوری هایی است که پیشرفت در آن علاوه بر توسعه علمی و اقتصادی، دارای نتایج مثبتی همچون افزایش عزت و افتخار ملی نیز خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران هم با بهره گیری از توان نیروی فنی – مهندسی و فرصت های به دست آمده از تحریم سال های گذشته، توانسته در دو بخش هوانوردی و خصوصا فضایی به موفقیت های چشمگیری دست یابد و این مسئله نشان دهنده آن است که سیاست های کلان کشور به هوافضا توجه کافی دارد. توجه به این حوزه مهم و حیاتی در مواد (47) و (161) برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار گرفته است. این گزارش با بررسی اعتبارات و درآمدهای بخش هوافضای کشور در امور غیردفاعی در لایحه بودجه سال 1393 و مقایسه آن با لایحه بودجه سال 1392 ، به ارائه راهکارهایی در بخش هوافضا می پردازد.
در مجموع اعتبار حوزه هوا فضای دولت در سال 1393 ، بالغ بر 4/534 میلیارد تومان می شود که نسبت به سال 1392 ، حدود 4 درصد کاهش داشته است.
بر اساس بررسی های انجام شده، اعتبارات بخش فضایی در لایحه بودجه سال 1393 ، 4/181 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به لایحه سال 1392 که 8/159 میلیارد بود ، از رشد 5/13 درصدی برخوردار است . اعتبار بخش هوانوردی (هوایی) در لایحه بودجه سال 1393 ، 8/56 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته، حدود 3/13 درصد کاهش نشان می دهد. در لایحه بودجه سال 1393 ، مجموع درآمد پیش بینی شده برای حوزه هوا فضا در لایحه بودجه سال 1393 ، نسبت به سال 1392 ، بیش از 4/18 درصد رشد داشته است که بخش فضایی ، 27/18 درصد و بخش هوانوردی نیز 3/21 درصد رشد را نشان می دهد.
علی رغم افزایش 5/13 درصدی بودجه بخش فضایی در لایحه بودجه سال 1393 ، به نظر می رسد تحقق اهداف مندرج در ماده (47) برنامه پنجم توسعه که به حفظ نقاط مداری متعلق به کشورمان اختصاص دارد ممکن نباشد و لازم است دولت مشخص کند که برنامه اش برای تحقق این اهداف چیست؟ در بخش هوانوردی نیز با ملاحظه تکلیف قانون برنامه پنجم در بند «د» ماده (161) همچون به روز رسانی سامانه های هوانوردی ، شایسته است مشخص شود که دولت با این بودجه در سایر بخش ها همچون ساخت هواپیمای تجاری و همچنین توسعه صنعت هوانوردی عمومی چه برنامه ای دارد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی