پروسه احضار قضایی نمایندگان از طریق هیئت رئیسه انجام می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اخطار موسوی شکرخدا مبنی بر احضارش به بازپرسی گفت: تفاهم مجلس با قوه قضائیه این است که احضار نماینده از طریق هیات رئیسه نهاد قانونگذاری باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه خانه ملت، سید شکرخدا موسوی در نشست علنی امروز (سه شنبه 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصول 84 و 86 قانون اساسی و تذکری بر مبنای بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی گفت: 3 ماه پیش براساس ایفای نقش نمایندگی تذکری را به دادگستری خوزستان و وزیر دادگستری دادم مبنی بر اینکه یکی دو نفر از قضات در حوزه انتخابیه من در مسائلی که به آنها ارتباط نداشت دخالت کردند و در آن تذکر اسم هیچ شخصی را هم نیاوردم.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس اصول 84 و 86 قانون اساسی هر نماینده ای در مقابل ملت مسئول است، گفت: 20 روز پیش آشوری عضو هیات رئیسه مجلس احضاریه ای را به بنده دادند و گفتند رئیس بازپرسی فلان شعبه تهران شما را احضار کردند و شما باید به آنجا مراجعه کنید.

وی افزود: بنده از این ناراحت شدم که چرا عضو هیات رئیسه باید این نامه را به بنده بدهد، هر چند که آن احضاریه را امضا نکردم و نوشتم که هیات رئیسه آن را بررسی کند، چرا که بنده در تذکرم اسم هیچ شخصی را نیاوردم و به کسی هم توهین نکردم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل احضار بنده تشویق اذهان عمومی ذکر شده است، گفت: بنده از حقوق مردم دفاع کردم و تذکرم قانونی بود و بر اساس وظایف نمایندگی انجام شد.

گفتنی است محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت: در این باره با دهقان و آشوری مذاکره کنید، چرا که هیات رئیسه کمیته ای دارد که این موضوع را پیگیری می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اخطار نماینده ای مبنی بر احضارش به بازپرسی گفت: قرار بر تفاهم ما با قوه قضائیه این است که اگر بخواهند نماینده ای را احضار کنند از مجاری هیات رئیسه صورت بگیرد تا موضوع خلط نشود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی سخنان نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی است که این قابل تعقیب نیست اما بعضاً نمایندگان عملی را انجام می دهند و سخنانی را مطرح می کنند که در راستای ایفای نقش نمایندگی آنها نیست.

برچسب ها

اخبار برگزیده، حوزه قانونگذاری، قوه قضائیه، مجلس، هیئت رئیسه