مجلس نباید نسبت به مسائل زیست محیطی بی توجه باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: به طور حتم براساس قانون اساسی توجه به مسائل زیست محیطی امری ضروری است و مجلس نباید به آن بی توجه باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 درباره پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف عبارت "زیست محیطی" از بند "د" تبصره 5 لایحه بودجه، افزود: این بند در مورد اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی و زیست محیطی است که متأسفانه با پیشنهاد حذف عبارت زیست محیطی مواجه شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل 50 قانون اساسی در اخطاری، ادامه داد: اگر در این بند اشاره ای به بحث زیست محیطی نمی شد به طور حتم متولیان براساس قانون اساسی توجه به بحث زیست محیطی را رعایت می کردند اما حال که این عبارت در لایحه آورده شده حذف آن کار درستی نیست زیرا حذف آن به این معنا است که مجلس به بحث زیست محیطی توجهی ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار مفتح گفت: به طور حتم اینکه قانون اساسی به محیط زیست تأکید دارد و نباید تصمیمات مجلس پیامی غیر از توجه به مسایل زیست محیطی داشته باشد حرف منطقی است اما باید این نکته را نمایندگان در رأی خود لحاظ کنند.

گفتنی است براساس اصل 50 این قانون در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

برچسب ها

آلودگی، اخبار برگزیده، بودجه، زیست محیطی، قانون اساسی، محیط زیست