ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از دولت خواست تا هر چه سریعتر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را تدوین کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، بهرام بیرانوند در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای در تذکر شفاهی از دولت خواست تا براساس آنچه که در قانون برنامه پنجم آمده است الگوی ایرانی اسلامی را هرچه سریعتر تدوین کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس ماده 1 قانون برنامه پنجم دولت باید به کمک سایر قوا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را که مشخص کننده نحوه تحقق سند چشم انداز و سنگ بنای تدوین برنامه پنج ساله و چراغ راه بودجه های سنواتی و سایر قوانین است را ظرف سه سال تدوین میکرد.

وی با طرح این سوال که در حال حاضر با کدام نقشه حرکت می کنیم گفت: براساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید جهت گیری های نظام و اهداف آنها در حوزه هایی مانند اقتصاد، سیاست، آموزش و خانواده و فرهنگ ترجمه و اجرایی شود تا از موازی کاری و هدررفتن فرصت ها و امکانات جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه این نقیصه باید به سرعت برطرف شود گفت: فرصتهای استثنایی برای پیشرفت کشور توام با عدالت ، همیشگی نیستند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اسلامی، الگو، برنامه پنجم توسعه