تحقیق و تفحص از سازمان چای هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس گفت: اینکه عملکرد سازمان چای مثبت بوده و یا اینکه ایرادات مطرح شده منتج به تحقیق و تفحص شده است، باید به تأیید اعضای تحقیق و تفحص از این سازمان برسد که تاکنون چنین جمع بندی صورت نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شمس الله شریعت نژاد در گفت و گو با خانه ملت، درباره انتشار مطالبی درباره تحقیق و تفحص از سازمان چای توضیح داد و گفت: هیات تحقیق و تفحص از سازمان چای در حال اخذ گزارش از سازمان ها و دستگاه های مرتبط است و گزارشات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به کمیسیون تخصصی ذیربط ارایه شود.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه عملکرد سازمان چای مثبت بوده و یا اینکه ایرادات مطرح شده منتج به تحقیق و تفحص شده است، باید به تأیید اعضای تحقیق و تفحص از این سازمان برسد که تاکنون چنین جمع بندی صورت نگرفته است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس افزود: درج مطالبی همچون وجود پرونده قضایی برای افراد و یا درموضوع مقصر دانستن شخص یا اشخاصی از ناحیه دولت و یا خود سازمان چای هنوز جمع بندی صورت نگرفته است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، چای