مهار آب در مرزهای غربی راه نجات 200 هزار هکتار زمین کشاورزی از خشکسالی

عضو کمیسیون انرژی در مجلس با بیان اینکه با انتقال 4 میلیارد مترمکعب آب از مرزها به داخل کشور 200 هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد، گفت: آبهای سطحی در سال به میزان 6 میلیارد مترمکعب از کشور خارج می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ سید سعید حیدری طیب درگفت وگو با خانه ملت، با یادآوری کاهش نزولات جوی و تغییرات جغرافیایی زیست محیطی، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد مهار آبهای مرزی است که در حال حاضر از کشور خارج می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی افزود: اگر جلوی مهار آبهای مرزی را نگیریم با بحران آب مواجه خواهیم شد و در آینده باید به جنگ آب برویم.

وی افزود: آبهای سطحی در سال به میزان 6 میلیارد مترمکعب از کشور خارج می‌شود که 4 میلیارد مترمکعب آن از استان کرمانشاه به عراق می رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری پروژه گاپ در ترکیه گفت: ترکیه در این پروژه آب رودخانه های دجله و فرات که به سوریه می ریخت به صفر رساند و میزان برداشت کشورعراق از این رودخانه به 20 درصد رسید.

حیدری طیب با بیان اینکه عراق کمبود آب خود را از ایران تامین می کند ،افزود: ترکیه در آینده یکی از قطب های کشاورزی اروپا خواهد شد و حتی از نظر بازار اقتصادی چین را دچار مشکل خواهد کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به دو پروژه انتقال آب از مرزها که یکی در آذربایجان غربی و دیگری در کرمانشاه است، گفت: با اجرای این پروژه در کرمانشاه از ورود 4 میلیارد مترمکعب آب به عراق جلوگیری خواهد شد و به داخل کشور سوق داده می‌شود.

وی افزود: با انتقال 4 میلیارد مترمکعب آب از مرزها به داخل کشور 200 هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 75 درصد از این پروژه اجرا شده است افزود: پوسیدگی لوله ها و خطوط انتقال آب، مصرف بی رویه ، به روز نبودن آبیاری در بخش کشاورزی و عدم استفاده از آبیاری تحت فشار و الگوی کشت نامناسب در بخش کشاورزی و کمبود بارندگی را از جمله دلایل کاهش کمبود آب در کشور عنوان کرد.

برچسب ها

آب، اخبار برگزیده، بحران، خشکسالی، زیست محیطی، کشاورزی