سهم ناچیز شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی در ترانزیت کالا و مسافر

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم کمتر از 2 درصدی صنایع دریایی و هوایی در حمل و نقل کشور گفت: در صورت استفاده صحیح از این ظرفیتها بحث ترانزیت کالا و توسعه صنعت توریسم و گردشگری بین المللی وضعیت بهتری خواهد داشت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛علی نعمت چهاردولی در گفت وگو با خانه ملت با توجه به نقش ویژه زیرساخت های حمل ونقل چند وجهی و ترانزیت کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: متاسفانه در این حوزه از ظرفیت و توانایی هایی که وجود دارد استفاده نکرده ایم و این حوزه نیاز به برنامه ریزی بهتری دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده حداقلی از ظرفیت های ترانزیتی و جابه جایی کالا در کشور، افزود: 90 درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده ها انجام می گیرد و فقط 10 درصد از جابه جایی ها از طریق صنعت هوایی ، دریایی و ریلی انجام می شود که از این 10 درصد ، حدود 8 درصد ریلی و بخش ناچیزی به حوزه صنعت هوایی و دریایی مربوط است.

چهاردولی با ضرورت توجه به حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا از این بخش، تصریح کرد: از خلیج فارس به آبهای آزاد و کشورهای حوزه خلیج فارس راه داریم که می توان با برنامه ریزی درست، از این محور ترانزیت کالا به کشورهای برون مرزی را عملیاتی کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به دسترسی ایران به آبهای آزاد دریای خزر از ناحیه شمال کشور افزود: درحالی که این ظرفیت ها در دو ناحیه شمالی و جنوبی کشور در توسعه صنعت توریسم و گردشگری بین المللی نقش موثری دارند متاسفانه به صورت مطلوب استفاده نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس نهم با اشاره به سفر رئیس جمهور به هرمزگان که دومین سفر استانی دولت یازدهم بود، گفت: سفرهای دولت و طرح ایجاد مناطق آزاد جدید باید با برنامه ریزی و مطالعات دقیق و کارشناسی شده ای انجام می گرفت به نحوی که اول زیرساخت ها را فراهم می شد بعد اعلام می کردیم که فلان منطقه، منطقه آزاد است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وقتی ما خرمشهر و آبادان را منطقه آزاد اعلام میکنیم باید امکانات موجود در این مناطق را هم در نظر داشته باشیم، افزود: ایجاد منطقه آزاد باید با توجه به ملاحظات و ارتباط متقابل بین کشورها انجام گیرد تا رونق لازم را داشته باشد وگرنه اقدام یک سویه در این رابطه نتیجه ندارد.

چهاردولی با اشاره به روند ضعیف ترانزیت کالا از بنادر جنوب کشور، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در این مناطق باید ترانزیت کالا در فرایند بالاتری انجام شود اما تنها اینکه اعلام کنیم بندر خرمشهر و امام مناطق آزاد است، مشکلات ترانزیتی ما حل نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در بحث ترانزیت کالا و رونق بیشتر این صنعت باید زمینه سازی لازم انجام و اسکله و بندر فراهم و تکلیف شریک تجاری ما هم معلوم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری یادآور شد: ترانزیت کالا و زیرساخت های حمل و نقل چندوجهی در این خصوص نقش بسزایی دارند و این مهم مورد توجه کمیسیون عمران به ویژه کمیته حمل و نقل قرار دارد.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، بین الملل، توریسم، حمل و نقل، ریلی، هواپیما