اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها مشخص شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده و علی شکری از کمیسیون اقتصادی و 13 نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایرج ندیمی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از سوی مجلس گفت: مشکلات جنگل و کاهش آن، مرزنشینان و جنگل، حفاظت از جنگل و نقش جنگل در حفظ اقلیم و خاک و جلوگیری از حوادثی چون سیل، رانش زمین از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محمد اسماعیل نیا به عنوان مسوول تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها تعیین شد، افزود: بنده و علی شکری از کمیسیون اقتصادی و 13 نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع شدند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، جنگل، سیل